نمایش ۳۶۰ درجه محصولات

از این پس می توانید کلیه کفش های فروشگاه را در نمای ۳۶۰ درجه مشاهده کنید و به کمک این ویژگی جدید راحت تر محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

برای دیدن تصاویر ۳۶۰ درجه بر روی آیکن ۳۶۰ درجه که در زیر تصویر محصول در سمت راست قرار دارد کلیک کنید.